Liaa

SIA “Lokis” parakstīja līgumu ar LIAA par atbalstu saņemšanu
komersantiem Nr. SKV-L-2016/334 un īsteno projektu
"Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" sadarbība ar LIAA.

2020. gadā

1. Laikā no 24. februari - 27. februari SIA “Lokis”
ar savām veļas kolekcijām "Michelle Morren" piedalījās starptautiskajā izstādē
"CPM-MOSCOW 2020 spring", kas norisinājās Maskavā.
Dalība izstādē tika realizēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu.